Tijd instellen

 • Druk op menu
 • Ga met de pijltjes toets links/rechts naar Settings
 • Met pijltje toets onder naar System Settings
 • Druk op OK
 • Ga naar Time
 • Met pijltje links of rechts de Time Offset
 • Druk op OK
 • Onder GMT +3:00 komt er een blauw balkje (ter hoogte van Daylight Saving)
 • Met pijltjes toets naar links de zone instellen op GMT-3:00
 • OK
 • Exit