Antenne signaal

Druk op de “ i “ knop

Er verschijnt een informatie balk onder in beeld.
Rechtsonder zijn er 2 balken, S en Q die in procenten aangegeven hoeveel deze zijn.

S = Strength / sterkte van het signaal.

Q = Quality / kwaliteit van het signaal.

Indien deze heel laag zijn, zal het beeld hakkelen of zelfs uitvallen.
Om dit te verhogen moet aan de antenne installatie gewerkt worden.